Κοινοποίησέ το ...

Ανθρώπινη Σκέψη ...

Αν σκεφτόταν ΛΙΓΟ περισσότερο ο Καθένας μας ... θα ήταν ΠΟΛΥ καλύτερα για Όλους μας !!!

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

To the Moon and Back

Shes taking her time making up
The reasons
To justify all the hurt inside
Guess she knows from the smile
And the look in their eyes
Everyones got a theory about the
Bitter one
Theyre saying mamma never loved
Her much
And daddy never keeps in touch
Thats why she shies away from
Human affection
But somewhere in a private place
She packs her bags for outer space
And now shes waiting for the right
Kind of pilot to come
And shell say to him
Shes saying

Chorus

I would fly to the moon and back if
Youll be
If youll be my baby
Got a ticket for a world where we
Belong
So would you be my baby

She cant remember a time when she
Felt needed
If love was red then she was colour
Blind
All her friends theyve been tried for
Treason
And crimes that were never defined
Shes saying love is like a barren
Place

And reaching out for human faith is
Is like a journey I just dont have a
Map for
So babys gonna take a dive and
Push the shift to overdrive
Send a signal that shes hanging
All her hopes on the stars
What a pleasant dream
Just saying

Chorus

Hold on hold on

Mamma never loved her much
And daddy never keeps in touch
Thats why she shies away from
Human affection
But somewhere in a private place
She packs her bags for outer space
And now shes waiting for the right
Kind of pilot to come
And shell say to him
Just saying


Related Posts with Thumbnails